ISO 50 001
Energopārvaldības sistēmas ISO 50001 sertifikāts nodrošina atbilsību ES direktīvai 2012/27/ES un atbrīvo no nepieciešamības veikt obligāto rūpniecisko energoauditu. Dažiem uzņēmumiem ISO 50001 nodrošina sekmīgāku startu ES projektos.

Energopārvaldības tehniskais novērtējums - EMS, BMS autdits                                          

Energopārvaldība ir tehnisko un organizatorisko pasākumu kopums. Plašas iespējas nodrošina modernās tehnoloģijas. Daudzas organizācijas ir jau uzstādītas vai ir plānots uzstādīt sistēmas tehnisko iekārtu vadībai, monitoringam un enerģijas patēriņa analīzei. Pēc mūsu audita saņemsiet pārskatu par esošo situāciju, uzlabojumu iespējām tehniskajos, kā arī organizatoriskajos jautājumos. 


Piemērs.

Pēc mūsu audita, uzlabojumu saraksta izveidošanas un realizēšanas klients panāca kvalitatīvāku ārpakalpojuma firmas darbību sekojot līdzi VAS - BMS sistēmas darbībai. Rezultātā mikroklimats biroju ēkā uzlabojās un enerģijas patēriņš samazinājās. Sekmīgo rezultātu noteica organizatorisko un tehnisko pasākumu kopums, kas motivēja iesaistīto personālu rīkoties. Uzņēmuma vadībai ir nodrošinās detalizēts faktu apkopojums par veiktajām aktivitātem, mikroklimata parametru mērījumiem, ēkas lietotāju apmierinātību un enerģijas patēriņu.

Apmācības, Sagatavošana auditam                           


  • Piedāvājam individuālu apmācību par tehnsikām iespējām energopārvaldībai.
  • ISO 50001 semināri.
  • Sagatavojam organizācijas un uzņēmumus ISO 50001 auditam.
  • Piedāvājam organizācijām un uzņēmumiem īpaši pielāgotus ISO 50001 seminārus. Semināra tēmas un prezentācijas pielāgosim atbilstoši Jūsu nozarei.

ISO  50 001 iekšējais Audits                                         

Veicam energopārvaldības sistēmas ISO 50001 iekšējo auditu. Mūsu personāls ir pieredzējis arī īsto sertifikācijas auditu veikšanā. Pasūtot mūsu iekšējo auditu Jums nav jābaidās par neatbilstībām un par to, ka kādu iemeslu dēļ nesaņemsiet sertifikātu. Mūsu iekšējais auditors atklās Jums patiesību par Jūsu uzņēmuma energopārvaldības stiprajām un vājajām pusēm. Sazināties

Piedāvājam pilnu energopārvaldības risinājumu, kas sastāv no:

- Energopārvaldības standarta ISO 50001 (ieviešana, palīdzība audita iepirkumam),

- Enerģijas patēriņu monitoringa sistēmas,

- Pieredzes, kas atļauj sabalansēti pielāgot energopārvaldību un programmatūras uzņēmumam vai organizācijai.


Kas ir "Energopārvaldība" un kāpēc ir svarīgi "mērīt"?                        

Latvija saskaras ar vēl nebijušiem izaicinājumiem, kurus rada aizvien lielāka atkarība no enerģijas importa un energoresursu trūkums. Energoefektivitāte ir vērtīgs līdzeklis šo problēmu risinā­šanai. Tā uzlabo Latvijas energoapgādes drošību, paze­minot primārās enerģijas patēriņu un samazinot enerģijas importu. Pārejai uz energoefektīvāku ekonomiku būtu jāpaāt­rina arī inovatīvu tehnoloģisko risinājumu izplatība un jāuzlabo rūpniecības konkurētspēja Latvijā, stiprinot ekonomikas izaugsmi un radot augstas kvalitātes darb­a vietas vairākās nozarēs, kas saistītas ar energoefektivitāti. (Avots: ES direktīva 2012/27/ES).

Jebkura organizācija vai uzņēmums, kas ražo vai veic pakalpojumus, patērē enerģiju. Svarīgi ir tas, kas patērē enerģiju un nevis tas, kam pieder telpas vai kas piegādā enerģiju. Mērķis ir palīdzēt padarīt vairāk darbu patērējot tik pat enerģijas.

Energodata.lv pakalpojumu klāstā ir instrumenti ar kuru palīdzību uzņēmumi un organizācijas var ērti plānot, veikt un analizēt energoefektivitātes pasākumus.


SEMINĀRI 

Piedāvājam organizācijām un uzņēmumiem īpaši pielāgotu ISO 50001 semināru. Semināra tēmas un prezentācijas pielāgosim Jūsu nozarei. Esam novērojuši, ka apmācības ir efektīvas, ja telpā ir vienas nozares vai vienas organizācijas pārstāvji. Šādos semināros izšķetinam visus organizācijas energopārvaldības aspektus. Grupai līdz 10 personām semināra izmaksas 1000,00 EUR + PVN. Semināra ilgums 6 stundas. Lektors gatavojoties semināram iepazīsies ar Jūsu organziāciju, izpētīs esošos enerģijas un ūdens patēriņu datus, sagatavos izdales materiālus. Kursa plānošanai jārezervē 2 - 4 nedēļas.


 .