Energo-pārvaldības risinājumi
Palīdzēsim uzlabot energopārvaldību un sagatavosim Energoefektivitātes likuma prasībām

Tehniski instrumenti energopārvaldībai

Sadaļā Produkti apkopoti risinājumi ar kuru palīdzību iespējams noteikt, mērīt, pārraudzīt energopārvaldību. Ar mūsu piedāvātajiem instrumentiem var veicināt veselīgu iekšējo konkurenci uzņēmumā, izmantot sacensību elementus, veidot darbinieku un apakšuzņēmēju motivācijas sistēmas. Mūsu instrumentus izmanto ar interneta pārlūka palīdzību.

Organizatoriski darbi un pakalpojumi

Sadaļā Pakalpojumi var iepazīties ar mūsu kompetenci energopārvaldības uzlabošanā un ieviešanā. Piedāvājam savas zināšanas un pieredzi palīdzot sagatavoties ISO 50001 sertifikācijai. 


Elektrības, gāzes,  siltuma, degvielas un ūdens patēriņa monitorings

Energopārvalība sekmīgāk darbojās ar labiem instrumentiem. Elektrības, siltuma, gāzes, tvaika, ūdens patēriņa dati ir energopārvaldības pamats. Sāciet ar faktiem. 

Piedāvājam izmantot sistēmu www.energodati.lv

Tā ir programmatūra energopārvaldībai.

Sazināties

skatījums par situāciju nozarē

Mans vārds ir Jānis Šipkovs esmu pieredzējis inženieris, sertificēts ISO 50001 auditors un konsultants.  

Energoefektivātes likums ir pieņemts, ledus sakustējies. Daudzi uzskata, ka energopārvaldības ieviešana ir naudas izmešana. Piekrītu! Dažreiz ir tik žēli noskatīties, ka organizācijas ir iztērējušas laiku un naudu izveidojot nefunkcionējošu energopārvaldības sistēmu. Pamata pieeja tirgū ir formāla un klienti, kuri vēlās "atbilstību likumam" to var viegli iegūt. Daudzas firmas un konsultanti piedāvā "sagatavot" uzņēmumus likuma atbilstībai un par attiecīgu samaksu to arī formāli izdara. Kritiku neiztur arī daudzi energopārvaldības sistēmu auditori. Tie bieži pieiet no formālās puses un audits nepalīdz klientam atklāt iespējas uzlabojumiem. No auditora gaidām kritisku skatu no malas.

Energopārvaldība.lv piedāvā iztērēt Jūsu naudu lietderīgi. Ja reiz likums prasa uzlabot energopārvaldību, tad to arī piedāvājam izdarīt.

Ko mēs piedāvājam? Jā, mēs atklāti paziņojam, ka vēlamies "laulību" ar savu klientu. Piedāvājam pieslēgt Jūsu uzņēmuma datus pie energoportāla www.energodati.lv. Piedāvājam sagatavot dokumentācijas formālo pusi, palīdzēt iziet audita procesu. Ar energoportāla palīdzību veidosim statistiku, kas palīdzēs atklāt enerģijas izniekošanu, saplānot mērķus un sekot to izpildei. Mani.energodati.lv izveidots ar mākslīgā intelekta paņēmieniem.

ISO 50001 neprasa "ražot" kaudzi nevajadzīgu dokumentu. Ticiet man, kvalitatīva energopārvaldības sistēma ir ļoti noderīgs instruments.

Viens veiksmīgs atklājums Jūsu uzņēmuma darbībā var atpelnīt visus iztērētos līdzekļus par energopārvaldības ieviešanu, auditu un enerģijas monitoringa sistēmas izbūvi un uzturēšanu. Mūsu pieredzē šādi gadījumi ir daudz. Zvaniet, mēs par tiem pastāstīsim.

Ar cieņu

Jānis Šipkovs


 .